Galerie

Zabývám se především klasickou truhlářskou výrobou a prací s masivním dřevem. Krom toho mě baví různé umělecké techniky jako je soustružení, intarzie, gravírování, řezbářství nebo restaurování. Kliknutím na obrázek se dostanete do příslušné kategorie.